Copyright © Jørgen Brandt, Jorgen-Brandt.dk, 2018. All Rights Reserved.

Gode Råd samt Handels- og Leveringsbetingelser


Gode Råd samt Handels- og Leveringsbetingelser

Dine billeder er fremstillet til høje kvalitetskrav – håber du får stor glæde af dem.

Fotograf Jørgen Brandt

Valby Langgade 35, 2500 Valby, mobil 21950303
jb@jorgen-brandt.dk, www.jorgen-brandt.dk

Bank: Reg.nr. 9163 Konto nr.: 7400114573

CVR: DK12359675

Gode råd om opbevaring billeder

 1. Alle mine forstørrelser er fremstillet udfra ønsket om kvalitet og holdbarhed – sammen med at de skal være en oplevelse!
 2. Mine forstørrelser/print er fremstillet på høj kvalitets papirer og med farver der er så langtidsholdbare som muligt. Direkte sollys gennem lang tid påvirker alle materialers farver – også mine billeder. Beskyttelse herfra er F.eks. indramning bag glas el lign. Ligeledes kan kemikalier påvirke billeder – så det er klogt at gemme billeder væk fra dette.
 3. Ofte anvender jeg forskellige “special” papirer, da jeg mener det er med til at give den bedste oplevelse af billederne. Disse papirer kan have en mere eller mindre sårbar overflade, hvorfor man bør være påpasselig med deres håndtering.

Mulighed for efterbestilling

 1. Alle mine optagelser gemmes i arkiv så længe som muligt – du kan således efterbestille billeder blandt dem du allerede har bestilt og blandt de øvrige optagelser vi lavede.

Handels- og leveringsbetingelser

for Fotograf Jørgen Brandt, jorgen-brandt.dk (Senest opdateret 25-05-2018)

 1. Disse betingelser er gældende, såfremt ikke andet er skriftligt aftalt.
 2. Persondatapolitik – henviser til https://jorgen-brandt.dk/kontakt/persondata-politik/

Ophavsretten

 1. Alle billeder leveres i henhold til gældende lov om ophavsret. I henhold til Lov om Ophavsret tilhører ophavsretten til leverede optagelser alene fotografen. Det samme er gældende for videooptagelser, lydoptagelser og tekster, som leveres. Ophavsretten gøres ikke til genstand for handel, kun retten til brug af leveret materiale.

Udnyttelsesretten

 1. Leverede billeder må kun anvendes til det aftalte formål. Er anvendelsen ikke aftalt på forhånd, påhviler det kunden at redegøre fuldstændigt for brugen af billedmaterialet. Fotografen registrerer og bevarer oplysningerne på sin ordre seddel, sine noter om fotograferingen og selve billederne.
 2. Ved bestilte fotograferinger køber PRIVATE retten til at vise de bestilte produkter i almindelige private sammenhænge i den form de er købt. Yderligere forstørrelser m.m. kan efterfølgende bestilles så længe fotografen har billederne. Fotografen søger at bevare optagelserne bedst muligt. Fotografen signerer altid de leverede billeder.
 3. ERHVERVSKUNDER erhverver retten til kommerciel anvendelse af billeder i det omfang dette er aftalt mellem parterne. Bestilleren skal ved bestilling oplyse den ønskede brug af billederne. Fotografen søger at bevare optagelserne bedst muligt. Det påhviler bestilleren at angive fotografens navn ved billederne, i kolofon eller hvor dette normalt er passende ved pågældende anvendelse af billederne.
 4. Ved salg af MIN EGEN FOTOKUNST købes retten til at vise pågældende værk i den form det er købt. Køberen har ikke ret til at reproducere værket. Fotografen signerer altid de leverede billeder.
 5. Hvis offentliggørelse af billederne er en del af aftalen, skal fotografens navn nævnes som “Foto: Jørgen Brandt, jorgen-brandt.dk” i byline, kolofon eller på anden tydelig måde.
 6. Ved aftalt kommerciel brug af et billede, påhviler det udelukkende brugeren at sikre fornøden tilladelse fra de afbildede personer. Leverede billeder er generelt ikke modelfotos. Ved publicering af billeder, hvor anden ophavsmands værk indgår, er alene brugeren ansvarlig for eventuelle økonomiske krav fra tredjemand.

Levering

 1. Medmindre andet er aftalt er levering ved afhentning i studiet på aftalt tid. Anden levering kan aftales. Ved forsendelse af billeder indpakkes disse bedst muligt, men forsendelse er for kundens regning og på kundens ansvar.

Reklamation

 1. Reklamation skal ske inden 8 dage. Er reklamationen berettiget omlaves det leverede uden beregning.
 2. Fotografens ret til forevisning af optagelser til anden side
  Privat bestilte optagelser anvendes som udgangspunkt IKKE. Privat bestilte optagelser anvendes alene til fremvisning til anden side efter SKRIFTLIG aftale – også for at respeketer privatlivets fred.
 3. Bestilte optagelser til kommerciel anvendelse forbeholder fotografen sig ret til at kunne anvende i sammenhænge hvor han præsenterer sig selv.

Leave a comment